Kiểm tra đơn hàng

Sử dụng mã đơn hàng được gửi trong email của Quý khách để tra cứu hành trình đơn hàng. Đối với khách hàng không thực hiện việc đăng ký tài khoản có email sẽ không nhận được mã.

Mã vận đơn ví dụ: S554573.MB2.C11.458198231 hoặc 413761368

Quý khách có thể copy mã vận đơn trên, hoặc nhập 9 số cuối vào khung tìm kiếm để tra cứu thử nghiệm

Để theo dõi đơn hàng của bạn xin vui lòng nhập ID đơn hàng của bạn vào ô dưới đây và nhấn nút "Theo dõi". ID đơn hàng đã được gửi cho bạn qua biên lai và qua email xác nhận mà bạn nhận được.