Tra cứu bảo hành

Quý khách sử dụng mã đơn hàng được ghi trong trong: thẻ bảo hành, hóa đơn bán hàng hoặc trong trang tài khoản để tra cứu thời hạn bảo hành.