Nâng hạng thành viên

Hạng thành viên là chương trình đặc biệt dành riêng cho những khách hàng tin tưởng lựa chọn Hàng Tốt Nhập Khẩu và mong muốn được phục vụ tốt hơn nữa, có trải nghiệm mua sắm hoàn hảo hơn nữa.

Hạng thành viên chỉ có thể được mua bằng Xu được tích lũy trên Hangtotnhapkhau.com – Xem thêm: Tích điểm thành viên

Silver (2.000 Xu)

Silver Membershipvanniemtin com 1109

Gold (10.000 Xu)

Gold Membership vanniemtin com 1109

Platinum (50.000 Xu)

Platinum Membershipvanniemtin com 1109

Chính sách chi tiết cho từng nhóm thành viên đang được cập nhật