Tải hóa đơn VAT

Theo quy định của pháp luật về kinh doanh hàng hóa tại Việt Nam, Hàng Tốt Nhập Khẩu thực hiện áp dụng xuất hóa đơn điện tử. Quy trình thực hiện như sau:

  • Bước 1: Khách hàng tạo tài khoản trên website Hangtotnhapkhau.com.com
  • Bước 2: Khách hàng đăng nhập với tài khoản tạo thành công và tiến hành mua hàng
  • Bước 3: Khách hàng quay trở lại trang quản lý tài khoản, bấm vào mục đơn hàng sau đó bấm tải xuống hóa đơn.

Đối với khách hàng không làm đúng các bước trên, Hàng Tốt Nhập Khẩu sẽ không thể xuất hóa đơn